Xerrada de DAPSI

La 2a sessió del Seminari de coordinació de les Escoles Bressol s’ha fet dimarts 3/03/2020 amb la ponència de tres professionals de DAPSI Rubí (la Júlia, la Marta i Sara) sobre les característiques del desenvolupament dels infants dels 0 als 3 anys.

Per a cada fase d’aquest procés han explicat què fan els infants (capacitats, accions esperables…), com podem acompanyar-los per afavorir el desenvolupament i quin són els signes que ens han d’alarmar si s’observen per detectar precoçment qualsevol problema.