“Neurociència i Educació: El cervell de l’infant”

La 1a sessió del Seminari de coordinació de les Escoles Bressol ha comptat dimecres 12/02/2020 amb la Dra. en neurociències Anna Carballo que ha presentat la ponència “Neurociència i Educació: El cervell de l’infant”.

Hi ha un creixent interès en el món educatiu per trobar en la Neurociència un coneixement científic rigorós, capaç de fonamentar les pràctiques educatives. Saber com es desenvolupa el cervell dels infants i com s’aprèn interessa molt al món docent.

La ponent ha presentat les principals característiques neuromaduratives del cervell, especialment dels 0 als 3 anys, i ha reflexionat sobre les implicacions que se’n poden derivar a nivell pedagògic.