Tutorials per fer conferències

Dins del Pla de lectura de l’Escola Cossetània, de Vilanova i la Geltrú, es contemplen les conferències com una activitat per reforçar el desenvolupament de la competència informacional de l’alumnat. Per ajudar a preparar les exposicions, han elaborat uns tutorials, un per a cada cicle.

Accions d’acompanyament en els treballs de recerca

Resultat del taller de competència informacional adreçat al professorat de secundària que es realitzà a la Jornada de Bibliomèdia, el març de 2017,. S’hi reconeixen les accions que realitzen l’alumnat, el professorat i la biblioteca en les diferents fases del procés.

Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat. #20 consells essencials

La guia dona consells i proposa pautes per a l’elaboració del treball de recerca de batxillerat (TR). El document és el resultat de l’experiència dels autors que han fet de tutors de treballs, tot oferint als estudiants el suport necessari en aquesta tasca.

biblio_clotActividades para trabajar la competencia informacional en Educación Primaria

Activitats realitzades a la biblioteca de l’Escola del Clot (Barcelona) amb els grups de cicle mitjà i superior de Primària durant el curs 2011-2012, que formaven part d’un programa formatiu per conèixer la biblioteca i aprendre a utilitzar-la.

InfoSkills. Information Literacy and Academic Integrity Tutorial

Aquest tutorial de la Universitat de Newcastle (Austràlia) està estructurat en sis mòduls que tracten els següents temes: la planificació de la recerca, la cerca de la informació, l’avaluació de la informació, l’escriptura i el plagi, l’utilització ètica de la informació i la redacció de la investigació.

Biblioteca do Conhecimento Online (b-on)

Aquesta biblioteca posa al servei de la comunitat educativa i científica un gran nombre de publicacions científiques i serveis electrònics per facilitar la gestió de la informació i desenvolupar competències clau en la informació i la gestió del coneixement.

Mil maneras de leer. Guía práctica para navegar en la biblioteca

Aquesta guia, pensada per a joves a partir de 16 anys, conté idees bàsiques, reflexions, estratègies i suggeriments per orientar els mestres i els estudiants en la utilització de les biblioteques públiques de Colòmbia, amb l’objectiu de convertir la lectura en l’eina central de l’aprenentatge.