Tutorials per fer conferències

Dins del Pla de lectura de l’Escola Cossetània, de Vilanova i la Geltrú, es contemplen les conferències com una activitat per reforçar el desenvolupament de la competència informacional de l’alumnat. Per ajudar a preparar les exposicions, han elaborat uns tutorials, un per a cada cicle.

InfoSkills. Information Literacy and Academic Integrity Tutorial

Aquest tutorial de la Universitat de Newcastle (Austràlia) està estructurat en sis mòduls que tracten els següents temes: la planificació de la recerca, la cerca de la informació, l’avaluació de la informació, l’escriptura i el plagi, l’utilització ètica de la informació i la redacció de la investigació.

Biblioteca do Conhecimento Online (b-on)

Aquesta biblioteca posa al servei de la comunitat educativa i científica un gran nombre de publicacions científiques i serveis electrònics per facilitar la gestió de la informació i desenvolupar competències clau en la informació i la gestió del coneixement.

Mil maneras de leer. Guía práctica para navegar en la biblioteca

Aquesta guia, pensada per a joves a partir de 16 anys, conté idees bàsiques, reflexions, estratègies i suggeriments per orientar els mestres i els estudiants en la utilització de les biblioteques públiques de Colòmbia, amb l’objectiu de convertir la lectura en l’eina central de l’aprenentatge.

Safari

Portal d’informació sobre alfabetització digital elaborat per un equip de la Universitat Oberta de Milton Keynes (Anglaterra). Safari es divideix en set seccions i dins de cada una es troben enllaços a recursos que ajuden a desenvolupar diferents habilitats de la competència informacional.