Biblioteques escolars de Catalunya

Nou espai del programa de biblioteques escolars de Catalunya per exposar bones pràctiques, experiències i projectes a l’entorn de totes les dimensions de la lectura i les biblioteques escolars.

geniusGènius

Portal infantil de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. S’adreça als nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, i també  inclou un espai per a dues comunitats més en els apartats de “Mares i pares” i “Escoles”.