Cites per reflexionar sobre l’autoregulació i el feedback

En el document Autoregulació i Feddback (4 pàgs. – març 2020) del Grup de Treball Avaluar per aprendre de Rosa Sensat podem trobar cites com aquestes d’autors de referència sobre l’avaluació formadora.

  • “Cal remarcar que l’efectivitat del feedback va associada al fet que sigui significatiu per l’alumne. És a dir, anirà condicionada amb el fet que l’alumne vagi prenent consciència del que va aprenent i de les dificultats que van apareixent durant el procés d’aprenentatge. El feedback es nodreix de l’error, i conèixer l’error és fonamental per avançar cap a l’adquisició de l’aprenentatge de forma significativa”. “… és la comprensió dels errors el que permet les oportunitats. Aquesta és la finalitat del feedback.” (John Hattie, 2017)
  • “Podem demanar a l’alumne que ens indiqui aquells aspectes sobre els quals li agradaria rebre feedback. Massa vegades el feedback es basa en el que el mestre vol dir, enlloc dels interessos i necessitats de l’aprenent.” (David Carless, 2016)
  • “Enlloc d’ajudar els alumnes donant-los les respostes, anima’ls a pensar de manera autònoma afegint al teu model preguntes, indicis i pistes. Quan ens limitem únicament a mostrar als nostres alumnes com es fa alguna cosa, o també fer-ho per ells, els estarem comunicant que només el mestre s’esforça i soluciona els problemes, generant dependència. Dylan William ens diu que el feedback hauria de provocar pensament.” (Retroalimentació per pensar: cercant la resposta – Andrew Miller, 2015 (Edutopia).
  • “Una norma vàlida és començar sempre el feedback en positiu, explicitant tot allò que convé conservar de la manera de fer o pensar demostrada, i continuar amb un ‘i’ (enlloc d’un però que comporta una càrrega d’emocions negatives) construint frases del tipus: i es podria millorar fent… podria ser una bona opció pensar en… , és a dir, utilitzant expressions que aportin idees per avançar.” (Neus Sanmartí, 2019)

El CRETDIC estrena pàgina web

Ens plau compartir amb vosaltres la nova pàgina web del CRETDIC. Tot i que encara està en construcció, en ella ja trobareu, en l’apartat de materials, els relatius a la formació Atenció a l’alumnat amb dificultats de regulació de la conducta, que es va realitzar a Rubí.