Cites per reflexionar sobre l’autoregulació i el feedback

En el document Autoregulació i Feddback (4 pàgs. – març 2020) del Grup de Treball Avaluar per aprendre de Rosa Sensat podem trobar cites com aquestes d’autors de referència sobre l’avaluació formadora.

  • “Cal remarcar que l’efectivitat del feedback va associada al fet que sigui significatiu per l’alumne. És a dir, anirà condicionada amb el fet que l’alumne vagi prenent consciència del que va aprenent i de les dificultats que van apareixent durant el procés d’aprenentatge. El feedback es nodreix de l’error, i conèixer l’error és fonamental per avançar cap a l’adquisició de l’aprenentatge de forma significativa”. “… és la comprensió dels errors el que permet les oportunitats. Aquesta és la finalitat del feedback.” (John Hattie, 2017)
  • “Podem demanar a l’alumne que ens indiqui aquells aspectes sobre els quals li agradaria rebre feedback. Massa vegades el feedback es basa en el que el mestre vol dir, enlloc dels interessos i necessitats de l’aprenent.” (David Carless, 2016)
  • “Enlloc d’ajudar els alumnes donant-los les respostes, anima’ls a pensar de manera autònoma afegint al teu model preguntes, indicis i pistes. Quan ens limitem únicament a mostrar als nostres alumnes com es fa alguna cosa, o també fer-ho per ells, els estarem comunicant que només el mestre s’esforça i soluciona els problemes, generant dependència. Dylan William ens diu que el feedback hauria de provocar pensament.” (Retroalimentació per pensar: cercant la resposta – Andrew Miller, 2015 (Edutopia).
  • “Una norma vàlida és començar sempre el feedback en positiu, explicitant tot allò que convé conservar de la manera de fer o pensar demostrada, i continuar amb un ‘i’ (enlloc d’un però que comporta una càrrega d’emocions negatives) construint frases del tipus: i es podria millorar fent… podria ser una bona opció pensar en… , és a dir, utilitzant expressions que aportin idees per avançar.” (Neus Sanmartí, 2019)

Avaluar és aprendre

Actualització del document Avaluar per aprendre que l’any 2010 va publicar el Departament d’Educació amb orientacions sobre l’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Deu anys després la professora Neus Sanmartí  (UAB), experta en avaluació formativa, l’ha revisat i actualitzat.