Convocatòria extraordinària de programes d’innovació pedagògica

Ha començat un nou termini perquè els centres educatius puguin participar en Programes d’innovació pedagògica.

Amb la voluntat que la innovació pedagògica ajudi als centres educatius a millorar la qualitat del sistema educatiu a través de la millora de l’atenció educativa de l’alumnat i oferint estratègies tant metodològiques, com organitzatives i de relació amb l’entorn que permetin millorar els aprenentatges de l’alumnat; el Departament d’Educació realitza dos convocatòries anuals perquè els centres puguin inscriure’s i participar en algun dels Programes d’innovació pedagògica promoguts des del mateix Departament. Una convocatòria ordinària el mes de març i una extraordinària el mes de juny.

La convocatòria del mes de març ha estat desconvocada definitivament donada la situació creada per la COVID-19.

En la convocatòria extraordinària, que comença el 4 de juny, s’oferta la participació en 11 programes d’innovació pedagògica.

Els programes que obren convocatòria són:

Els centres educatius poden sol·licitar la participació en alguns dels programes ofertats a través de l’apartat d’innovació pedagògica del portal de centre:https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Innovacio-pedagogica/Pagines/default.aspx

Per a més informació respecte a la convocatòria us podeu dirigir al portal XTEC: http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/convocatoria-programes-innovacio/