PEE al Montsià

Al Montsià hi ha tres localitats que tenen Pla Educatiu d’Entorn: Alcanar, Amposta i Ulldecona. Totes tres mantenen una estreta col·laboració entre els serveis educatius, els centres educatius i els ajuntaments amb la finalitat de donar una resposta integrada a les necessitats de l’alumnat, però, a més a més, hi ha d’altres entitats que col·laboren per a aconseguit la mateixa finalitat. Són les següents:

PEE ALCANAR:

Biblioteca

AMPA

Escola Municipal de Música

PEE AMPOSTA:

Biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó

PEE ULLDECONA:

Biblioteca

AMPA

Escola Municipal de Música