Maletes temàtiques

Maletes temàtiques elaborades des de la biblioteca Martí Tauler:

Maleta vermella (PRI)
Àlbums il·lustrats 
Maleta vermella i blava (PRI)
Discriminació de gènere
Dones importants
Maleta lila (PRI)
Volta al món
Cultura anglosaxona
Altres cultures

Maleta gris clar (ESO)
Tolerància i sexualitat
Maleta blava (PRI)
Cinema
Maleta gris fosc (PRI)
Diversitat funcional

Llistat de títols

Podeu demanar el préstec des del formulari de demandes

Els reptes de la setmana de la ciència

La Míriam Bravo i la Mireia Vàzquez, alumnes de 4t d’ESO de l’escola Regina Carmeli de Rubí, ens expliquen com han portat a terme en el seu centre  l’experiment proposat des de l’organització  de l’activitat de la Setmana de la Ciència d’aquest 2020:

Els nostres professors de l’àmbit de ciència, ens van posar el vídeo on sortia la Dra. Gemma Marfany explicant el repte d’aquest any per a la setmana de la ciència: obtenir el nostre ADN a partir de les cèl·lules de la nostra mucosa bucal.

El repte el vam dur a terme a títol individual, ja que ens trobavem confinats a les nostres llars. Quan vam arribar a classe, vam fer una posada en comú sobre els resultats obtinguts en l’experiment. Des del nostre punt de vista, va ser una mica costós fer l’experiment, ja que no ens va sortir en el primer cop. Però, ho vam tornar a intentar i, aquesta vegada, vam obtenir el resultat desitjat.

Ens ho vam passar d’allò més bé a l’hora de fer-lo, ja que l’experiment és molt curiós. Estavem observant el nostre ADN!
Aquestes són algunes de les imatges amb el resultat obtingut:

 

Liquidació del pressupost [Documents per a l’organització i la gestió dels centres (6/08/2020)]

El director o directora ha de preparar la liquidació pressupostària i la proposta d’eventuals romanents del pressupost de l’exercici següent i les ha de presentar al consell escolar perquè les valori.

Els documents de la liquidació del pressupost que cal presentar al Departament d’Educació, abans del 31 de març, són els següents:

  • Acta d’arqueig amb data 31 de desembre.
  • Certificat del saldo de cada compte bancari a nom del centre.
  • Certificat del director o directora del centre del saldo de totes les caixes de diners en metàl·lic.
  • Certificat del director o directora conforme s’ha dut a terme la gestió econòmica del centre d’acord amb la legislació vigent.
   • En aquest document, a l’apartat “Observacions”, si el romanent de l’exercici és superior al 20 % del total d’ingressos executats, s’ha de calcular i informar del romanent afectat i del romanent disponible. Tanmateix cal justificar aquest romanent i indicar quines actuacions s’han previst per reduir aquesta quantitat al llarg de l’exercici següent.

Tots aquests documents, excepte els certificats de comptes bancaris i caixes de diner en metàl·lic, s’extreuen del mòdul de gestió econòmica d’Esfer@.

D’acord amb l’article 11.1.a de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els centres han de fer públic en la seva pàgina web o en un altre mitjà, el seu pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució –per conèixer el grau d’execució amb caràcter trimestral– i de llur liquidació, i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta informació es justifica amb els documents que s’extreuen de l’aplicació Esfer@.