coneixements_infantil_primariaConeixements

Bibliografia selectiva sobre coneixements per a la biblioteca escolar d’educació infantil i primària. Selecció feta per Rosa Mut i Amàlia Ramoneda amb l’objectiu de posar a disposició de les escoles i dels professionals interessats una eina d’ajuda que orienti el procés de constitució del fons d’una biblioteca escolar (gener 2007).

ficcio_secundariaFicció

Bibliografia selectiva de lectures de ficció recomanades per a una biblioteca escolar d’Educació Secundària Obligatòria. La proposta és fruit del treball de cooperació iniciat entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (desembre 2008).

imaginacio_inf_primImaginació

Bibliografia selectiva sobre imaginació per a la biblioteca escolar d’educació infantil i primària. Selecció feta per Rosa Mut i Amàlia Ramoneda amb l’objectiu de posar a disposició de les escoles i dels professionals interessats una eina d’ajuda que orienti el procés de constitució del fons d’una biblioteca escolar (gener 2007).