Espai vinculat al Seminari de coordinació de secretaria que té com a objectiu facilitar la tasca de les persones que exerceixen aquest càrrec als centres de la zona, oferir recursos i accessos a documentació per resoldre possibles dubtes i compartir coneixements.