Espai vinculat al Seminari de coordinació de secretaria que té com a objectiu facilitar la tasca de les persones que exerceixen aquest càrrec als centres de la zona, oferir recursos i accessos a documentació per resoldre possibles dubtes i compartir coneixements.

Carpeta de treball compartida
(amb accés als participants en el seminari de secretaria 2019-2020)