Ningú no és normal

Hi ha algú normal? Nobody is normal (Ningú no és normal) és un curt d’animació fet amb stopmotion dirigit per Catherine Prowse que forma part d’una campanya de Childline, el servei d’assessorament i assistència telefònica per a infants i joves del Regne Unit.

Cua de sirena

Cua de Sirena està produït per ActuaVallès – Ca l’Enredus i es basa en el llibre que Alba Barbè i Serra (que també dirigeix el curt) va publicar el 2016, amb Sara Carro i il·lustracions de Joan Turu.  La cinta pretén sensibilitzar, d’una forma molt pedagògica, sobre els estereotips de gènere i la diversitat, així com fomentar el lliure desenvolupament de la identitat i de l’expressió del gènere dels infants i joves. Tot plegat, representat per un personatge, Roc, que se’n va a la platja amb els companys de l’escola.

Despeses extraordinàries COVID19

Noves partides creades al pressupost general del 2020 per imputar exclusivament les despeses extraordinàries a causa de la Covid-19.

Codi i nom Descripció  Exemples d’imputació 
D/221000590/4210
Productes
farmacèutics
(extraordinaris Covid19)
Despeses extraordinàries provocades per la Covid19 de medicaments de la farmaciola del centre, productes d’assistència sanitària i, en general, material fungible del servei sanitari.  Termòmetres, pulsioxímetre, gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants i similars. 
D/227000190/4210
Neteja i sanejament
(extraordinàries Covid19) 
Inclou les despeses extraordinàries corresponents als serveis de neteja i sanejament per fer front a la Covid19.  Qualsevol factura extraordinària o  increment de facturació associats al servei de neteja o sanejament a causa del Covid19.
D/221008990/4210
Altres subministraments
(extraordinaris Covid19) 
Adquisició extraordinària de  material divers de consum i  reposició de caràcter periòdic,  com és l’adquisició d’articles de  neteja extraordinaris per fer front  a la Covid19.  Mampares, productes desinfectants, dispensadors, tòtems de control i dispensació de productes, etiquetes, material per delimitar espais, instruments de senyalització… 

Cal imputar exclusivament (indicant-ho de manera molt clara a la descripció de la factura) en aquestes noves partides només les despeses de productes de neteja i sanejament, farmacèutics i altres subministraments que de manera extraordinària el centre s’ha vist obligat a adquirir per prevenir i lluitar davant el contagi del virus i millorar la seguretat davant de la Covid-19.  Quant al pressupost del menjador de l’exercici 2020, només s’ha creat la partida “D/221008990/4210 Altres subministraments (extraordinaris Covid19)”.

Registre a Esfer@ de les factures de les empreses de neteja amb increment de despesa a causa de la Covid19.

 

Com canviar la imputació de factures de despeses Covid19

A Esfera hi ha creades noves partides [Productes farmacèutics extraordinaris (Covid19), Altres subministraments extraordinaris (Covid19) i Neteja i sanejament extraordinaris (Covid19)] a les quals s’han d’imputar les despeses vinculades a les mesures Covid 19 realitzades des del setembre.
En aquest vídeo elaborat pel Gregori Pérez (SE VOC II) podeu veure com fer el procés per rectificar la imputació d’una factura ja entrada.

Les evidències a l’aula: una educació amb fonament

Evidències per a la pràctica docent: sobre què i per a què?
Conversa entre Héctor Ruiz (investigador i divulgador) i Sergi del Moral (cap d’estudis IE Les Vinyes), que reflexionen sobre quines oportunitats aporta als docents l’ús del coneixement procedent de la recerca educativa. 

Evidències i experiències per enfortir el vincle amb els aprenentatges
6 sales temàtiques simultànies (Pots veure els vídeos de la Fundació Bofill):

“Com avancem per no tornar enrere en l’avaluació?”

Conferència (35′) de la professora Neus Sanmartí en el marc de la 1a sessió de la Xarxa de Competències Bàsiques (21/10/2020).

Repassa el que, al seu criteri, són els elements claus del progrés que s’ha fet en l’avaluació entesa com a aprenentatge.

 1. Importància de compartir amb els aprenents per què proposem les activitats (objectius).
 2. Necessitat de conèixer els punts de partida.
 3. Importància de construir conjuntament criteris per decidir si es va progressant i com fer-ho (criteris d’avaluació).
  • De realització (quines són els accions necessàries -base d’orientació-) i de qualitat (com sabem el nivell de qualitat amb que les apliquem).
  • Del feedback (què està malament) al feedforward (per anar endavant).
  • Generalitzar l’acció (habitualment la part més oblidada del disseny didàctic) diversificant les maneres de estructurar i sintetitzar la informació i les reflexions.
 4. Necessitat de rebre i donar feedforward a partir de l’autoavaluació i la coavaluació per reconèixer què es fa prou bé i anar superant dificultats (metareflexió) tenint en compte la importància del llenguatge i el modelatge i els bons exemples per part dels docents.
 5. Necessitat de que els aprenents disposin d’eines per recollir proves que evidenciïn que van aprenent.
  • Proposta d’ús de la carpeta o diari d’aprenentatge (personal, des de l’inici, dedicant-t’hi temps, preveient les dificultats en la seva realització…), estimulant la diversitat de models i els modes comunicatius visuals (visual thinking, esquemes, lapbook, mapes conceptuals…).