Tub de Kundt – 81109

Descripció: Material dissenyat per l’estudi d’ones sonores, es pot “observar visualment” el concepte de longitud d’ona.
Observacions: Amplificador (81110) i generador de funcions (81214).

Experiència