La gestió dels residus – 81167

Descripció: Què es fa amb els “residus” que produïm? S’examina la quantitat i tipus de brossa que es llença. S’investiguen els mètodes de valorització i disposició dels residus i se’n remarca la minimització en origen. De 16 a 17 períodes de classe.
Observacions: Conté guia del professorat i de l’alumnat

Resum a la web d’ApQua