Maleta STEM 2. Materials conductors – 81263

Descripció: Pràctica extreta de la unitat 7 i 8  del projecte Ciències 12-15: un enfocament  competencial de les ciències dins del marc STEM. Nivell 3r ESO. Consisteix en descobrir quins materials condueixen el corrent elèctric. Raonar sobre les diferències observades i preveure quins materials seran més o menys conductors.   

Pràctica (text)