Maleta STEM 1. Muntanyes Russes – 81262

Descripció: Pràctica extreta de la unitat 5. Què  tenen  en  comú  les  muntanyes  russes  i  els  castellers?  Tema 1 Energia… i emocions! del projecte Ciències 12-15: un enfocament  competencial de les ciències dins del marc STEM. Nivell 2n ESO. Consisteix en dissenyar i construir una muntanya russa amb un tub de plàstic per comprendre la utilització de l’energia en canvis espontanis i en canvis no espontanis.

Pràctica (text)