Multímetre digital – 81116

Descripció: Aparell per mesurar voltatge, intensitat i resistència elèctrica en corrent altern i continu.
Observacions: Cal revisar la pila de 9 V. Hi ha disponibles 4 unitats: 81116 a 81119.