Planet Quest – 14079

Descripció: Joc de taula per a 2-4 jugadors o equips amb preguntes sobre l’univers. Conté 132 cartes amb resposta veritable/fals. Per a cada resposta correcta es guanya la carta d’un planeta..
Observacions: Per l’estudi de l’astronomia.