Espectrofotòmetre – 81244

Descripció: SpectroVis Plus és un espectrofotòmetre de llum visible portàtil i assequible, amb capacitats de fluorescència.
Observacions: Es connecta directament a l’ordinador amb USB i s’utilitza el programari lliure Logger Lite de Vernier. Mesura les longituds d’ona de 380 nm a 950 nm i analitza els resultats. Combina capacitats de fluorescència amb un detector lineal CCD en una unitat compacta que no requereix font d’alimentació externa. Dues longituds d’ona d’excitació diferents permeten l’anàlisi de compostos com ara fluoresceïna, clorofil·la, o GFP.

Presentació

Instruccions

Programari Logger Lite