Banc de llum – 81101

Descripció: Incorpora els suports metàl·lics per situar-lo correctament.
Observacions: Hi ha dos bancs de llum (81101 i 81102)