Els plàstics a la nostra societat – 81168

Descripció: Quina és la naturalesa dels plàstics i l’abast de la utilització? Com es produeixen? Quin impacte tenen? Com es reciclen? 11 períodes de classe.
Observacions: Conté guia del professorat i de l’alumnat

Resum a la web d’ApQua