Tractament de residus especials – 81165

Descripció: Com es pot tractar de forma segura un residu líquid industrial? S’investiguen els mètodes de dilució, substitució, precipitació i inertització, i es compara la seva efectivitat, cost i impacte ambiental. De 12 a 14 períodes de classe.
Observacions: 2 caixes (A i B). Conté guia del professorat i de l’alumnat

Resum a la web d’ApQua