CRP

Descripció

El CRP del Gironès és un equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
El CRP forma part del Servei Educatiu del Gironès conjuntament amb els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP). 

Contacte

Telèfon: 972 413569 / Correu electrònic: crp-girones@xtec.cat 

Xarxa CRP
Serveis que ofereix
Als centres educatius:
 • Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d’autonomia de centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…).
 • Oferta i assessorament en recursos pedagògics.
 • Assessorament en formació permanent.
Al professorat dels centres educatius:
 • Informació i préstec de recursos educatius.
 • Informació i assessorament en formació permanent.
A la zona:
 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes pedagògiques.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat.
 • Disseny, organització i impuls en les xarxes de centres.
 • Treball en xarxa en la detecció de necessitats formatives, en l’establiment de criteris d’actuació i en la difusió de recursos.
 • Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació.
 • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).