MultiLog Pro – 81189

Descripció: Kit de captura i gestió de dades experimentals

Observacions: Conté la consola, el programari MultiLab (maleta de lona blava) i els sensors (maleta de plàstic transparent). Sensors disponibles: de força, d’acceleració, de temperatura i de capacitat pulmonar (espiròmetre).

 

 

 

Guies i materials: Introducció; Guia MultiLog; Guia MultiLab; Descripció sensors.

Sensor de temperatura: Instruccions; Material didàctic.

Sensor de pressió: Material didàctic.

Sensor de distància: Material didàctic.

Sensor de força: Material didàctic.