Programació General Anual

Per complimentar la memòria 19/20

Cal accedir al Drive de Google amb l’usuari XTEC de centre i obrir el document PLA_ACTUACIO_SEZ_EN_CENTRE-Nom del centre. Un cop obert cal anar a la pestanya «Memòria PGA» (es troba a la part superior dreta del document). En aquest apartat, només es poden omplir els camps referents a la memòria (Resultat, Valoració Global i Propostes de millora).

Cal tenir present que no es poden canviar els objectius ni els indicadors que ja es van entrar al seu dia.

 

Per omplir la PGA 20/21 
  1. Instruccions per als centres docents: accedeix a l’enllaç
  • 1a fase: És molt important omplir prèviament la plantilla (document .doc) per tal de disposar de còpia de seguretat del contingut que posteriorment s’introduirà al formulari.
  • 2a fase: Omplir el formulari recordant que és molt important finalitzar la introducció prement la tecla Enviar. Si durant el procés hi ha qualsevol error cal tornar a repetir-lo íntegrament.

2. Documentació:

  • Plantilla (.doc) per a a centres d’infantil, primària i educació especial
  • Plantilla (.doc) per a centres de secundària
  • Formulari  (Cal accedir amb correu xtec de centre)