Kit de microones – 81216

Descripció: Maleta que conté un emisor i un receptor de microones i elements d’experimentació: pantalles, reixes…
Observacions: Permet experimentar amb les microones: reflexió, refracció, polarització, ones estacionàries, interferències, difracció, efecte doppler…

Manual   Experiència