Sostenibilitat: el futur de l’illa – 13947

Descripció: Es demana als alumnes que imaginin que resideixen en un escenari concret -una illa-, la qual a causa del creixement demogràfic i la necessitat de nous llocs de treball, es vol desenvolupar industrialment. 13 períodes de classe.

Resum a la web d’ApQua