Experiències amb làser (material d’òptica) – 81113

Descripció: Material divers per fer experiències amb làser: Fibra òptica, lents, miralls, làsers, polaritzadors, xarxes de difracció, escletxes…
Observacions: Material didàctic de l’àrea de física i química del CDEC.

Proposta d’experiències