Pla de Formació de Zona

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Calendari 20/21
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats  02/09/2020 18/09/2020
Publicació de les activitats aprovades. 28/09/2020  
Inscripció del professorat a les activitats (primer torn: Publicades el Juliol) 14/09/2020 27/09/2020
Inscripció del professorat a les activitats (segon torn: Publicades el setembre) 02/10/2020 13/10/2020
Consulta d’adjudicacions (primer torn) 09/10/2020  
Consulta d’adjudicacions (segon torn) 14/10/2020  
Inici de les activitats a partir del 15 /10/2020  
 
Detecció

La proposta d’activitats es podrà fer fins al 18 de setembre. 

Aprovació i publicació

Les activitats de formació aprovades pel curs següent es podran consultar a la nostra web a mesura que estiguin confirmades.

Inscripció

El període general d’inscripció de les activitats de formació, excepcionalment es fa en dos torns.
Algunes activitats, per motius de calendari, tenen un període específic d’inscripció i en aquest cas es comunica al seu coordinador que ho notifica als interessats.

Consulta d’assignacions

Acabat el període d’inscripcions s’obre un període per consultar l’assignació d’activitats. Cada persona pot veure les activitats que li han estat assignades (inscripcions confirmades).

Desenvolupament de les activitats de formació

Les activitats de formació es desenvolupen seguint el calendari previst. El responsable de l’activitat en fa el seguiment segons el full de ruta en contacte amb el CRP del Gironès.

Finalització

El responsable d’una activitat de formació finalitza el seguiment, recull la documentació i la fa arribar al CRP del Gironès. Aquest procés cal fer-lo en un termini de dues setmanes.

Tancament i certificació

El CRP, amb la documentació recollida, tramita la certificació de l’activitat. Els assistents i formadors d’una activitat poden imprimir els seus certificats a l’XTEC 15 dies després del tancament de l’activitat.