Minerals – 9221

Descripció: Col·lecció de 54 minerals en caixetes de 4 x 4 cm.
Observacions: Conté un full amb la descripció dels diferents minerals i els principals grups: sulfurs, òxids, carbonats, sulfats…

Llistat dels minerals