Joc de boles i pilotes – 81140

Descripció: Conjunt de boles i pilotes de diferents mides, materials i colors.

Observacions: Hi ha dos conjunts en préstec: 81140 i 81147. La proposta metodològica es pot trobar en el dossier del Projecte descoberta 3/6 (6350 – 57CIE)