Kit energia solar – 81131

Descripció: Material divers per treballar l’energia solar a l’aula de forma experimental.

Observacions: Forn solar, CD blanc i negre, termòmetre, lupa, vasos blancs i negres, plaques fotovoltaiques i motor…

Proposta pedagògica