Conductímetre – 81115

Descripció: Aparell per mesurar la conductívitat d’una dissolució.
Observacions: El maletí conté les solucions necessàries per calibrar i les instruccions de funcionament.