Servei comunitari

Els alumnes protagonitzen accions de compromís cívic posant en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Podeu consultar la categoria Servei comunitari per veure les noticies i accions associades.

Presentació Convenis vigents
Document marc Tramitació convenis nous
Guia de desenvolupament XTEC
Documents Materials del seminari de Projecte servei comunitari
 1. Document compromís Entitat-Institut
 2. Model autorització prestació Servei Comunitari
 3. Model de certificació
 4. Orientacions curs 20-21
 1.  Model del SC de centre
  1.1- Avaluació  SC de centre
 2.  Model projecte o acció
  2.1- Avaluació projecte o acció
 3. Proposta avaluació alumnat