Kit de magnetisme – 81227

Descripció: Conté un conjunt variat d’imants de neodimi que permeten experimentar amb corrents de Foucault, realitzar motors senzills… Adequat per a la física de l’ESO i del batxillerat.
Observacions: en el dossier hi ha vídeos demostratius i enllaços d’interès.
Dossier