Tastem l’hort


Amb aquesta activitat els nens i nenes veuran, tocaran i tastaran algunes hortalisses.

Comencem l’activitat amb un cistell que conté mostres de diferents plantes i fem una classificació entre les que es cultiven en un hort i les que no, parlant del què necessiten les plantes de l’hort per poder créixer.

A continuació els repartirem les mostres de les plantes de l’hort, les anirem a buscar a l’hort de la Culla i en collirem una altra mostra. Es pot treballar prioritzant diferents aspectes com: Identificació de plantes, parts de la planta, els diversos aprofitaments, tècniques de conreu, l’hivernacle, etc.

Amb la collita, entre tots, prepararem una bona amanida, fent èmfasi en que cal rentar les plantes, les tallarem, amanirem i ens la menjarem!

RECOMANACIONS: Cal portar roba adequada a l’època de l’any.
MATERIAL DE TREBALL: No cal portar-ne.
DURADA: 1 hora.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.
LLOC: Casa de la Culla (mapa)