Maleta de la sal


Es tracta d’un taller amb activitats de laboratori basades en la sal de cuina, que podem venir a fer als centres educatius del Bages. És un tema d’especial interès en una comarca tan afectada per les explotacions de materials salins.

Les activitats són variades: hauran de preparar dissolucions utilitzant material de laboratori (provetes, balances electròniques, vasos de precipitats…), mesuraran densitats amb densímetres i faran experiències relacionades amb la diferent concentració de les dissolucions. Deixarem a punt recipients per obtenir cristalls i uns muntatges que produiran estalactites (agrairem si posteriorment ens envieu alguna foto de les estalactites que obtingueu!)

TREBALL PREVI: Uns dies abans del taller enviarem a l’escola una carta i un paquet que conté un petit problema científic que els alumnes hauran d’intentar resoldre, i ho comentarem el dia que vindrem a l’escola. Esperem així anar despertant la seva curiositat, convidar-los a reflexionar i preparar el treball del dia en que fem el taller.

FITXES DE TREBALL
RECOMANACIONS: Si l’escola té laboratori, fantàstic. Si no, podem treballar perfectament a l’aula, reunint les taules formant grups d’uns 4 alumnes.
MATERIAL NECESSARI: Fitxes de treball i llapis, la resta ho portarem nosaltres.
DURADA: 3 hores.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.