Parc Ambiental de Bufalvent


Aquesta visita es realitza conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Durant la visita al Parc Ambiental de Bufalvent es veu on es destinen i com es tracten alguns dels residus que generem i com s’ha reconvertit aquest espai per mostrar com ens podem relacionar amb l’entorn d’una manera més sostenible. .

Es comença la visita fent un recorregut amb autobús  pel Parc que serveix per anar veient i comentant les diverses instal·lacions i elements: els abocadors, la planta de transferència de vidre i envasos, les basses de lixiviats i el motor de biogàs, entre altres,  fins arribar a la planta de compostatge. Des del mateix autobús es visita la planta i s’explica el procés de compostatge i les característiques del compost.

A continuació des d’un punt panoràmic s’expliquen aspectes tècnics i ambientals de dos abocadors ja clausurats i de l’abocador actual. Davant l’espai de rapinyaires s’explica el servei de falconeria i característiques dels falcons. Més tard, durant l’estona de l’esmorzar es farà una exhibició de falconeria.

Amb els alumnes de CS es complementa la visita amb la realització del taller “Cada residu al seu lloc” i amb una activitat de creació d’històries per treballar les 3Rs. En canvi, amb els alumnes d’ESO es farà la caracterització d’una bossa de residus domèstics per a veure el percentatge aproximat que generem de cada fracció de residus i es farà una investigació i  debat sobre els diferents tipus de recollida: porta a porta, recollida selectiva ordinària, recollida amb contenidors tancats.

Si us interessa complementar l’activitat amb una visita a la deixalleria contacteu amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus.

El Consorci ofereix transport gratuït per a les visites dels centres de Primària i Secundària de la comarca. Per a altres grups, consultar-ho al Camp d’Aprenentatge.

PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT DIDÀCTICA CS PRIMÀRIA, ESO

FITXES DE TREBALL: per descarregar. Propostes de treball previ
RECOMANACIONS: Portar roba adequada a l’època de l’any.
DURADA: 2’5 h a primària i 3’5 h a secundària.
NIVELLS: Consultar la taula Totes les activitats.
LLOC: Parc Ambiental de Bufalvent (mapa)