Taller Àcids i bases


Aquest taller és l’adaptació d’una part del mòdul del programa APQUA que s’anomena “Propietats d’àcids i bases”.

Va adreçat als alumnes de quart d’ESO, que fan la matèria optativa de Física i Química.

Els objectius d’aquest taller els podríem resumir en els següents punts:

  • Introduir el concepte àcid-base.
  • Elaborar un indicador vegetal.
  • Fabricar una mostra patró a partir de substàncies de pH conegut.
  • Determinar el pH de noves substàncies a partir d’aquest patró.
  • Posar de manifest la reactivitat dels àcids davant dels metalls i analitzar els productes que se’n generen.
  • Aprendre com es pot neutralitzar un àcid i determinar-ne la seva concentració.

Un cop acabada la part pràctica, es passa un power point per revisar els conceptes treballats.

FITXES DE TREBALL
MATERIAL
: Carpeta, llapis i fitxes de treball
RECOMANACIONS: Disposar d’un laboratori amb aigua i d’una aula amb canó de projecció.
DURADA: Unes 3 hores