Àmbits

Els àmbits que treballem en el nostre camp es centren principalment en el coneixement d’un entorn humanitzat al centre de Catalunya i tenen per objectiu donar a conèixer i fomentar hàbits de minimització de l’impacte de les persones sobre el medi, especialment en la gestió dels recursos geològics, de l’aigua i dels residus.

Tenir la seu del Camp a La Casa de la Culla ens permet treballar un mas medieval dedicat a la producció del vi, l’hort i la meteorologia.

Dins de cada àmbit  hi trobareu les activitats d’aprenentatge que oferim i altres recursos relacionats. Algunes de les activitats les podeu trobar vinculades en més d’un àmbit.