Cada residu al seu lloc

Activitat realitzada conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Aquest taller està format per una caixa que conté uns 40-50 tipus de residus reals que generem a les nostres llars i uns plafons que representen els seus possibles destins: contenidors de la selectiva –vidre, paper i cartró, envasos i matèria orgànica-, contenidor de rebuig, deixalleria, l’establiment venedor i l’aigüera. Cal que cada residu es col·loqui davant el plafó que representi el seu millor “destí”. Un cop acabada aquesta part es comenta i discuteix sobre la composició, ús, problemàtiques i destins que han de seguir els residus i perquè és important reciclar, reutilitzar i reduir-ne la generació.

S’ha ampliat el taller amb matèries primeres com la bauxita, l’hematites i el cinabri i materials reciclats com escames i granses de plàstic, pasta de paper, compost, trossos de vidre, lingots de metalls, sabó fet amb olis vegetals usats o biodièsel.

Aquest taller es pot realitzar al centre que el sol·licita i prèviament es pot combinar amb una xerrada, s’ofereix en préstec al professorat que el vol utilitzar autònomament i, també, es realitza a les visites escolars del Parc Ambiental acompanyat d’uns calaixos que contenen unes preguntes i materials relacionats amb el taller.

Per al seu ús autònom tenim un duplicat d’aquest taller que oferim en el nostre servei de préstec. En aquest cas us caldrà tenir el guió per a la realització del taller i el guió dels materials de suport que també us seran útils si voleu tenir informació suficient sobre la varietat de residus, matèries primeres i productes reciclats que s’hi treballen.

RECOMANACIONS: Cal disposar de dues aules (dividirem el grup classe en dos) i tenir espai al damunt de taules per poder-hi posar els 8 plafons de 80 x 60.
MATERIAL DE TREBALL: El portem tot.
DURADA: D’1 h. a 1 1/2 h.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.