Compostatge a l’escola


Activitat realitzada conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus. El taller consta de dues parts: la primera d’explicació de què és un compostador, els seus beneficis, els processos de compostatge i el seu manteniment, el tipus de residus orgànics vegetals que s’hi poden dipositar, les propietats del compost, la seva utilització i la importància de tancar el cicle de la matèria orgànica. La segona part és pròpiament el muntatge del compostador que realitzen els mateixos alumnes, es demana que sigui un grup reduït de cicle superior de primària o d’ESO per tal de que tots hi puguin participar.

És recomanable que la resta de l’escola rebi una petita explicació sobre el compostatge i el compostador i que s’aprofiti el dia per “estrenar-lo”. També us oferim assessorament sobre el seu funcionament. Clicant a l’enllaç podeu veure una petita guia bàsica sobre el compostatge.

Es dóna un airejador per facilitar les taques de compostatge .

Contenidors d’envasos i de matèria orgànica

Es cedeixen els següents tipus de contenidors per facilitar la recollida selectiva a centres:

  • Contenidors d’envasos: 40 litres i 120 lt
  • Matèria orgànica: 15 lt, 60 lt i 120 lt

RECOMANACIONS: El compostador ha d’estar a l’ombra i en contacte directe amb el sòl.
DURADA: D’1 h. a 1 1/2 h.
NIVELLS: consulteu la taula Totes les activitats.