Xerrades: Residus, Sostenibilitat, Consumisme

Activitats realitzades conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Oferim fer xerrades al propi centre sobre diferents temàtiques relacionades amb els residus:

Els nostres residus

La generació i composició dels residus al Bages, a un municipi determinat i a una llar de la nostra ciutat o poble. Destins que donem als nostres residus, la problemàtica associada i solucions passant per les tres Rs: reduir, reutilitzar i reciclar.

Fem dels residus un recurs

Situació actual dels residus municipals al Bages. A partir d’aquest escenari s’explica la recollida selectiva dels residus: característiques, objectius, beneficis, instal·lacions de tractament de residus (abocador, planta de compostatge, plantes de triatge i recuperació, etc) i productes reciclats.

La sostenibilitat
xerrades1

L’origen de la consciència ecològica i el concepte de sostenibilitat. Els grans problemes ambientals actuals (canvi climàtic, forat a la capa d’ozó, desertització, pèrdua de la biodiversitat i desigualtats socials i econòmiques), es fa una aproximació a cadascun d’ells. Solucions a les nostres mans: un repàs a les bones pràctiques que podem dur a terme quan tractem amb els residus, l’aigua, l’energia i la mobilitat.

Consumisme i residus
xerrades2

La història de la consciència ecològica, els problemes ambientals actuals i les diferències de distribució de la riquesa al món. A partir d’aquí s’expliquen conseqüències del consum actual a través de conceptes com l’empremta ecològica i la quantitat de planetes Terra que es consumeixen per país, l’índex de felicitat planetària, la motxilla ecològica i el dèficit ecològic. Per poder donar resposta a què hi podem fer? Es parla de solucions a partir d’actuacions en els residus, aigua, mobilitat, energia i consum.

RECOMANACIONS: Aula que es pugui enfosquir per passar presentacions.
DURADA: 1 h / 1,5 h (cadascuna).
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.