La potabilitzadora d’Aigües de Manresa


Aquesta activitat es fa conjuntament entre la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia i el Camp d’Aprenentatge del Bages.

Visitem les instal.lacions on es potabilitza l’aigua de consum humà de Manresa, que arriba a la ciutat des del Llobregat mitjançant la Sèquia i és embassada al llac artificial de l’Agulla. Si no teniu clar com anar-hi, podeu mirar el mapa.

La visita segueix el procés de tractament de l’aigua: reixes, decantació, filtres de sorra, instal·lacions de cloració i dipòsits. Ens ajudem amb esquemes, fotografies i experimentació amb coagulant per veure com s’elimina el fang de l’aigua.

Per veure el cicle del consum de l’aigua des de la seva captació al riu fins que hi retorna un cop depurada, aconsellem el video “L’aigua, del riu al riu”.

FITXES DE TREBALL
RECOMANACIONS: Cal portar roba adequada a l’època de l’any.
MATERIAL: Carpeta, llapis i fitxes de treball.
DURADA: 1’5 hores.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.