Amb els centres

La relació entre els centres i el CdA és clau per aconseguir bons resultats de l’experiència educativa. Per això us demanem que hi poseu especial atenció i ens demaneu aclariments per tot allò que calgui.

La relació dels centres amb el Camp d’Aprenentatge comença en el moment de la inscripció, normalment durant la segona quinzena del mes de maig. Els centres realitzeu la vostra petició d’estada, sortida o projecte compartit i ens expliqueu els motius pels quals heu escollit aquest Camp d’Aprenentatge, quines competències voldreu treballar i les dates preferents.

Un cop revisades les sol·licituds i d’acord als barems establerts, es fan les assignacions i propostes de dates, que podreu consultar a finals de juny al mateix aplicatiu d’inscripció. A continuació cal que des dels centres realitzeu l’acceptació de les assignacions.

Un cop realitzada l’acceptació, comença el procés de preparació de l’estada, sortida o projecte compartit.