La Casa de La Culla

La Culla era una de les masies més importants de la rodalia de Manresa. La major part de l’edifici actual correspon al d’un mas medieval. Pel creixement de la ciutat està integrada a la trama urbana, tot i que està envoltada per una hectàrea de conreus i bosc. Actualment és propietat de l’Ajuntament i gestionada per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. La planta baixa està restaurada i equipada amb estris propis de la vida rural tradicional.

Com que hi té la seu el Camp d’Aprenentatge, la seva visita és gairebé ineludible per als alumnes que hi fan estada. El nostre objectiu és donar a conèixer la vida rural tradicional, observant i interpretant l’edifici i el seu contingut i relacionant arquitectura, història, activitat econòmica i vida quotidiana en el passat.

Us podeu baixar una història de la casa. A la web de l’Ignasi Segon podeu veure i baixar-vos el retallable de La Culla

TREBALL PREVI: Breu història de la Culla i presentació La Casa de La Culla, per imaginar com vivien en aquest mas.
FITXES DE TREBALL: Per CS i ESO Fitxes interiror casa  Per CM  Entrada i Celler. Segons el nivell dels alumnes, recomanem fer l’activitat sense fitxes.
RECOMANACIONS: Portar roba adequada a l’època de l’any.
MATERIAL NECESSARI: Carpeta, llapis i fitxes de treball.
DURADA: De 1 hora a 1’5 hores.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.