Planta de reciclatge de frigorífics

El Centre de tractament i reciclatge de frigorífics del Pont de Vilomara i Rocafort és l’única planta de Catalunya que gestiona neveres, congeladors i condicionadors d’aire per tal de que es puguin reciclar la majoria dels seus components i recollir i tractar els CFCs, altres gasos destructors de la capa d’ozó i els gasos refrigerants dels equips actuals.

A l’inici de la visita passem una presentació PowerPoint sobre la història del gel: des dels pous de glaç fins als frigorífics actuals i els problemes associats amb els CFCs. Després, segons les característiques del grup, es divideix en dos. Dins l’aula es classifiquen els materials procedents de la trituració d’un frigorífic, es presenten materials i objectes reciclats i es comenta el funcionament d’una nevera a partir d’una maqueta que representa el circuit de fred. Després, a l’exposició del vestíbul, s’observa les parts d’un frigorífic i els materials que se n’extreuen. Finalment, s’entra a planta per veure part del seu funcionament i processos.

Habitualment aquesta visita es realitza en combinació amb la de la Planta de reciclatge de ferralla electrònica. Podeu visitar la web de la Planta de reciclatge de frigorífics.

FITXES DE TREBALL: per descarregar i portar el dia de l’activitat.
MATERIAL NECESSARI: Carpeta, llapis i fitxes de treball.
DURADA: 1 1/2 h.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.