Propietats dels materials (CS i ESO)


Activitat realitzada conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Aquest taller és una proposta de treball experimental sobre la densitat i el volum dels materials i les propietats de diferents tipus de plàstics i metalls. L’objectiu és conèixer l’origen, la composició i les propietats de diferents materials i les seves aplicacions per entendre que els recursos naturals esdevenen béns de consum i, posteriorment, són residus que és important que es puguin recuperar.

Les propietats dels materials que es treballen en el taller són:

  • Densitats i volums.
  • Els metalls: transmissió de calor, dilatacions i resistència als àcids.
  • Els plàstics: Identificació i classificació de 5 plàstics i obtenció d’un polímer.

PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT DIDÀCTICA

TREBALL PREVI: per primària o secundària.

MATERIAL NECESSARI: Cal tenir les fitxes de treball corresponents a cada etapa educativa (fitxes 5P, fitxes CS o fitxes ESO) i llapis.
RECOMANACIONS: Cal disposar de 2 aules amb taules folrades per treballar en grups de 4-5 alumnes). Al final del taller caldrà també una aula amb canó de projecció per a passar un power point tots junts.
DURADA: Tres hores i mitja (Una hora per cada bloc de treball i mitja per la presentació amb conclusions finals).
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.