Investiguem què hi ha a l’aigua


Aquesta activitat permet una primera aproximació a l’anàlisi química de les aigües (duresa i clorurs). S’utilitzen materials i mètodes adaptats a l’edat dels alumnes i no es pretén fer una anàlisi quantitativa molt precisa sinó que l’objectiu és que els alumnes aprenguin a treballar en un laboratori, a manipular alguns materials i que siguin capaços d’interpretar el perquè dels diferents resultats de les aigües analitzades.

La metodologia i els materials utilitzats són vàlids per analitzar altres aigües.

Aquesta activitat la podem realitzar al propi centre, al laboratori de La Culla o també al Centre de l’Aigua de Can Font, on es realitza conjuntament entre la Fundació d’Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i el Camp d’Aprenentatge del Bages.

FITXES DE TREBALL: fitxes primària i fitxes secundària.
RECOMANACIONS: Per fer aquesta activitat els grups haurien de ser de 3-4 alumnes/grup.
MATERIAL NECESSARI:Carpeta, llapis i fitxes.
DURADA: 1h 45 min.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les actuacions.